สำนักพิมพ์ผลิธัมม์

มุ่งผลิตหนังสือแนวธรรมะ ปัจจุบันจัดพิมพ์หนังสือที่เป็นธรรมนิพนธ์ มาแล้วมากกว่า 100 เรื่อง ผู้สนใจทั่วไปสามารถสั่งพิมพ์ได้ตามจำนวนที่ต้องการ เพื่อนำไปแจกเป็นธรรมทานแบบให้เปล่า ในวาระต่างๆ ด้วยคุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ในราคายุติธรรม

แจ้งเพื่อทราบ

1. สำนักพิมพ์ผลิธัมม์เป็นเพียงผู้รับจ้างพิมพ์หนังสือให้แก่ผู้ต้องการพิมพ์ เพื่อนำไปแจกเป็นธรรมทานแบบให้เปล่าเท่านั้น และหนังสือที่พิมพ์เสร็จแล้วจะไม่มีการนำไปจำหน่ายเพื่อการค้า ไม่ว่าในช่องทางใด 

2. เนื่องจากหนังสือที่เราเป็นผู้พิมพ์นั้น เป็นธรรมทานแบบให้เปล่า เราจึง “ไม่เคย” และ “จะไม่มีการมอบ” ค่าจ้างหรือสิ่งตอบแทนอื่นใด ให้แก่ผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์หนังสือ

3. ผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์หนังสือที่เราเป็นผู้พิมพ์ ตลอดจนองค์กรต้นสังกัดของผู้เขียนนั้นๆ  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของเราใดๆ ทั้งสิ้น

กรุณากรอบข้อมูลเพื่อสอบถาม

  ชื่อ-นามสกุล (ต้องกรอก)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องกรอก)

  โทรศัพท์มือถือ และหรือโทรศัพท์พื้นฐาน (ต้องกรอก)

  ชื่อหนังสือ / หัวข้อ (ต้องกรอก)

  รายละเอียด (ต้องกรอก)

  แนบเอกสารประกอบ (ไม่ต้องแนบก็ได้)