ก้อนขนในทางเดินอาหาร

การแต่งตัวทำความสะอาดตนเองด้วยการเลียบริเวณร่างกายของเจ้าเหมียว เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยทำความสะอาดและกำจัดเศษขนที่ตายแล้วให้ออกจากบริเวณผิวหนัง รวมถึงเป็นการช่วยลดความร้อนของร่างกาย และบรรเทาความเครียดในบางสถานการณ์ เส้นขนที่หลุดร่วงจากผิวหนังจะติดอยู่บนบริเวณลิ้นของแมวที่มีลักษณะเป็นปุ่มหยาบๆ และมักถูกกลืนเข้าสู่ท่อทางเดินอาหาร การสะสมของเส้นขนในท่อทางเดินอาหารตำแหน่งต่างๆ ในปริมาณมากอาจรบกวนการทำงานปกติของระบบทางเดินอาหาร ส่งผลให้เกิดการอาเจียนออกมาเป็นลักษณะแท่งก้อนขนหรือมีอาการท้องผูก และขับถ่ายอุจจาระยากกว่าปกติ เนื่องจากอุจจาระนั้นมีส่วนประกอบของขนในปริมาณมาก ในกรณีร้ายแรงอาจก่อให้เกิดปัญหาท่อทางเดินอาหารอุดตันที่จะทำให้แมวมีอาการป่วยแบบเรื้อรังหรือฉับพลัน อาการต่างๆ ที่สามารถสังเกตได้ เช่น การซึม เบื่ออาหาร น้ำหนักลดอย่างต่อเนื่อง อาเจียนหรือไอแห้งๆ ภายหลังการกินอาหาร

ความผิดปกติจากก้อนขนในท่อทางเดินอาหารของแมวจะพบมากในแมวที่มีขนยาวเช่น แมวพันธุ์เปอร์เซีย รวมทั้งแมวที่มีปัญหาโรคผิวหนังชนิดต่างๆ ที่ทำให้แมวเลียขนและผิวหนังบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแมวชรามักมีโอกาสเกิดความผิดปกติได้มากกว่าแมวที่อายุยังน้อย ทั้งนี้เนื่องจากระบบการทำงานของท่อทางเดินอาหารมีประสิทธิภาพลดต่ำลงจึงเป็นปัจจัยให้เกิดความผิดปกติได้

การป้องกัน

การป้องกันปัญหาก้อนขนในท่อทางเดินอาหารของแมว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแมวเปอร์เซียสามารถทำได้โดยหลายวิธี ได้แก่

การแปรงขนให้แมวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยกำจัดเศษขนที่ตายแล้วออก ลดปริมาณเศษขนที่แมวเลียและกลืนเข้าสู่ท่อทางเดินอาหาร วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลดีและยังช่วยลดปัญหาเส้นขนพันกันบริเวณผิวหนัง
• การให้อาหารสูตรสำหรับป้องกันเส้นขน ปัจจุบันมีอาหารแมวหลายยี่ห้อที่ผลิตขึ้น และสามารถหาซื้อได้ทั่วไป
การให้ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยหล่อลื่นทางเดินอาหาร หรือช่วยการสลายของเส้นขนในท่อทางเดินอาหาร เป็นต้น

แบ่งปัน